Privacybeleid

1.  Deze website is eigendom van:

     Mellis BV
     Oude Gentweg 62
     9840 De Pinte

     VAT BE0896347997
     Tel +32 9 369 35 96

2. Bij het bezoeken van onze website, het online kopen in onze webshop, het contact opnemen met ons, het invullen van een formulier,... geeft de surfer Mellis BV de toestemming de persoonlijke gegevens van de surfer te verwerken. Wettelijk gezien worden deze persoonsgegevens zeven jaar bijgehouden. Mellis BV heeft de toelating deze persoonlijke gegevens te verwerken, enkel en alleen voor de volgende doeleinden:

a. Marketing: via e-mail, reguliere post, SMS
b. Dienst na verkoop
c. Levering
d. Informatie aangaande producten of diensten van Mellis BV
e. Aanwerving

3. Bij het bezoeken van de website van Mellis BV (www.trixie-baby.com) wordt de volgende informatie opgeslagen:

a. Je e-mailadres en persoonlijke gegevens als die ons werden meegedeeld
b. alle info over andere pagina's die je bezocht hebt en je naar onze website geleid hebben
c. alle informatie over de pagina's die je op onze website bezocht
d. alle informatie die je vrijwillig meedeelde
e. IP-adres, UserAgent (browser-type)

4. Bij het solliciteren naar een functie binnen Mellis BV worden de persoonlijke gegevens van de sollicitant niet verwerkt. Enkel het cv wordt twee jaar bijgehouden met het oog op toekomstige openstaande vacatures. Indien de sollicitant dit niet wenst, kan hij of zij Mellis BV altijd contacteren om de persoonsgegevens te laten wissen.

5. De opgeslagen gegevens zullen enkel intern verwerkt worden en niet meegedeeld, gedeeld of verkocht worden aan andere organisaties voor commerciële doeleinden.
Mellis BV zal ze enkel voor derden beschikbaar maken die betrokken zijn bij het uivoeren van je bestelling of voor doeleinden opgelijst in clausule 2 van deze Privacy Policy.

6. De Mellis BV webshop, www.trixiebaby.com, werkt met cookies voor intern gebruik. Een cookie is een klein stukje data dat verzonden wordt vanuit een website en in de webbrowser van een gebruiker wordt opgeslagen terwijl de gebruiker op die website surft. Telkens de gebruiker de website laadt, stuurt de browser de cookie terug naar de server om de website op de hoogte te brengen van je voorafgaande activiteit.

7. De gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik van zijn/haar wachtwoord, vooral in het geval van frauduleus gebruik door een derde partij.

8. Iedere gebruiker heeft recht op vergetelheid: Mellis BV verbindt zich ertoe iemands persoonsgegevens te wissen als diegene daar om vraagt.

9. Als je de nieuwsbrief niet langer wil ontvangen, kan je erg makkelijk uitschrijven via de knop onderin de nieuwsbrief. Als je je persoonlijke gegevens wil raadplegen, wijzigen of verwijderen, kan je dat via je account of door ons te contacteren:

a. Telefonisch: 0032 9 369 35 96
b. Per post: Langevelddreef 2B, 9840 De Pinte (Belgium)
c. Per e-mail: info@trixie-baby.com

10. Als je geen informatie, telefoontjes of mails meer wil krijgen van eender welk bedrijf, kan je de Robinson-lijst van The Belgian Direct Marketing Association raadplegen:

a. per telefoon op het gratis nummer: 0800-91 886
b. per post: BDMV, Robinson list, Buro & Design Center, Heizel Esplanade B46, 1020 Brussel (Belgium)
c. Online: http://www.robinsonlist.be/

11. Voor meer informatie, wendt u tot het openbare register, bijgehouden door de Commissie ter Bescherming van de Privacy: http://www.privacycommission.be/